Statystyki za 2015 rok.

W zakładce DANE/STATYSTYKI zamieszczono „Zestawienie dotyczące zaistniałych zdarzeń, przeprowadzonych szkoleń i kontroli na terenie powiatu oświęcimskiego”. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oświęcimskich strażaków.