Spotkanie robocze.

W dniu 7 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyło się spotkanie robocze funkcjonariuszy komendy z przedstawicielami przedsiębiorstw wodociągowych działających na terenie powiatu oświęcimskiego. Poruszano m.in. tematy właściwej współpracy pomiędzy służbami, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, utrzymanie sieci wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem hydrantów. Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń, problemów, a zwłaszcza wniosków poprawiających możliwości jednostek ochrony przeciwpożarowych i uwzględniających oczekiwania zarządzających sieciami wodociągowymi przeciwpożarowymi.