Spotkanie robocze w sprawie dofinansowania jednostek OSP w 2019 roku

8 września w Brzeszczach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

  • st. kpt. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oswięcimiu,
  • st. kpt. Rafał Mazgaj – Naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych,
  • przedstawiciele jednostek OSP.

Podczas narady omówiono zasady i tryb udzielania dotacji z nowego zadania publicznego pn. ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Odniesiono się do takich kwestii jak: sporządzanie wniosku, terminy jego składania i rozliczenia, działania mogące zostać zrealizowane w ramach dotacji.