Skokochrony – wykorzystanie w działaniach, bezpieczeństwo użytkowania