Silny wiatr

Działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów prowadzone są już od niedzieli, kiedy to odnotowano w sumie 16 zdarzeń: 3 pożary i 13 miejscowych zagrożeń – w tym 9 bezpośrednio związanych z usuwaniem skutków wichury.

W nocy z 10 / 11 marca br. na terenie powiatu oświęcimskiego na skutek wichury  odnotowano liczne uszkodzenia budynków (głównie zerwane lub uszkodzone dachy) oraz interwencje związane z usuwaniem powalonych drzew Pierwsze zgłoszenia w związku z silnymi wiatrami zaczęły napływać do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu ok. godz. 1:40.  Podjęto decyzję o wzmocnieniu obsady osobowej stanowiska kierowania – do 4 osób.

W dniu 11 marca od północy z 10/11 marca odnotowano 320 interwencji – miejscowych zagrożeń związanych z silnym wiatrem.  W działania zaangażowano prawie wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu oraz PSP w Oświęcimiu. Działania prowadzone były w zasadzie na terenie całego powiatu i są to przede wszystkim interwencje polegające na zabezpieczeniu zerwanych lub uszkodzonych dachów oraz usuwaniu połamanych drzew i naderwanych konarów zagrażających budynkom i leżących na drogach.

Brak osób poszkodowanych w zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Strażacy pomagali tylko Zespołowi Ratownictwa Medycznego z poszkodowanym po upadku z wysokości. Karetka utknęła w niekorzystnym terenie – Łazy ul. Lanckorona.

Zgodnie z informacją na godzinę 6:45 w dniu 11 marca (dane Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) na terenie powiatu bez prądu pozostawało 18 stacji, zasilających w sumie 1127 gospodarstw domowych, na terenie gmin:

  • Chełmek – 197,
  • Osiek – 491,
  • Gmina Oświęcim – 279
  • Brzeszcze – 221,
  • Miasto Oświęcim – 29

Wg informacji Tauron Dystrybucja w dniu 12 marca  ok. 310 klientów pozbawionych jest zasilania w energię elektryczną.

Spośród charakterystycznych interwencji należy wskazać m.in. na zabezpieczenie zerwanego dachu na budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej oraz zerwany dach na hurtowni artykułów spożywczych w Oświęcimiu ul. Kolbego oraz całkowicie zerwane dachy na budynkach mieszkalnych w Oświęcimiu, Polance Wielkiej, Łazach, duża ilość budynków mieszkalnych z zerwaną znaczną ilością pokrycia. W sumie odnotowaliśmy ok. 135 uszkodzonych budynków.

Siły i niezbędny sprzęt do usuwanie skutków wichury, którymi dysponują strażacy są wystarczające. W udzielanie pomocy zaangażowane są również instytucje samorządowe, poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wydziały Zarządzania Kryzysowego w poszczególnych gminach, szczególnie w zakresie zabezpieczenia dachów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

O godz. 13:00 Starosta Oświęcimski przeprowadził posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego, z udziałem m. in. samorządowców i wszystkich służb.

Najwięcej interwencji w miejscowościach: Oświęcim (43), Brzeszcze (32), Jawiszowice (23), Polanka Wielka (20), Osiek (19).

Ciągle trwa szacowanie strat, a strażacy nadal usuwają pojedyncze uszkodzone drzewa lub zabezpieczają budynki.