Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcinowi Głogowskiemu

26 września w obecności m.in. Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwony Gibas, p.o. Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotra Filipka, Starosty Oświęcimskiego Marcina Niedzieli, samorządowców Powiatu Oświęcimskiego i wielu innych gości przeprowadzono uroczysty apel związany z przekazaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu st. kpt. Marcinowi Głogowskiemu.

St. kpt. Marcin Głogowski 5 września został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP, zastępując pełniącego ponad 6 lat tę funkcję st. bryg. Piotra Filipka. Z dniem 01 lipca 2019 roku starszemu brygadierowi Piotrowi Filipkowi zostały powierzone obowiązki Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Pan  starszy brygadier Piotr Filipek pełni służbę w pożarnictwie od 1994 r., ostatnio  od stycznia 2013 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP.

W swojej dotychczasowej służbie zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach,  w tym na szczeblach dowódczych. Przez wiele lat pełnił m.in. funkcję Dowódcy JRG w Chrzanowie, a następnie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie, potwierdzając profesjonalizm działania, odpowiedzialność i wiedzę zawodową podczas skutecznie prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych. Cechuje Go wysoki poziom wiedzy zawodowej, duże zaangażowanie i sumienność
w wykonywaniu powierzonych zadań.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych wykazywał się stanowczością i konsekwentnym dążeniem do zamierzonych celów oraz dobrą organizacją pracy podległych komórek organizacyjnych. Jego zaangażowanie także we współpracę z jednostkami OSP przyczyniło się do podniesienia poziomu wyszkolenia strażaków ratowników OSP – co ma niewątpliwy wpływ na stan zabezpieczenia pożarowego powiatu. Starszy brygadier Piotr Filipek owocnie współpracuje z organami samorządowymi, przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej w społeczeństwie. Swoją wiedzę zawodową jako oficer pożarnictwa umiejętnie wykorzystuje kierując trudnymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi, przyczyniając się do ochrony życia i mienia społeczności lokalnej. Wspomnieć należy choćby:

 • pożar 20 – tonowej cysterny z LPG w Chrzanowie (2008 r.),
 • miejscowe zagrożenie podczas wykolejenia cysterny z etylobenzenem
  z 35 elementowego składu w Trzebini (2009 r.),
 • działania przeciwpowodziowe na terenie powiatu chrzanowskiego – jako dowódca pododdziałów w gminie Libiąż oraz w Alwerni (2010 r.),
 • pożar dachu Klasztoru Ojców Bernardynów w Alwerni (2011 r.),
 • pożar fabryki aerozoli w Chrzanowie (2011 r.),
 • pożary na terenie masywów leśnych Żarki w powiecie chrzanowskim  w 2012 r.

I coś z naszego podwórka – w powiecie oświęcimskim dowodził między innymi działaniami ratowniczo – gaśniczymi:

 • pożar instalacji na zakładzie dużego ryzyka Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu
  w 2014 roku,
 • pożar hali z magnezem, w  Oświęcimiu również w 2014 roku,
 • zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego
  w Oświęcimiu w 2016 roku,
 • pożar na terenie placu składowego tworzyw sztucznych w Oświęcimiu w 2018 roku,
 • coroczne zabezpieczenia Marszu Żywych oraz uroczystości związanych
  z wyzwoleniem obozu KL Auschwitz – Birkenau,
 • dowodzenie działaniami przeciwpowodziowymi, które często występowały na terenie naszego powiatu, a ostatnie w bieżącym roku, w maju, wysoko ocenione przez wizytujących teren powiatu m.in. – Panią wicepremier Beatę Szydło oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – generała brygadiera Leszka Suskiego.  

Dzięki Jego staraniom i wsparciu władz samorządowych szczebla powiatowego,  wojewódzkiego i centralnego udało się dokończyć budowę drogi dojazdowej oraz  budowę parkingu przy Komendzie Powiatowej PSP Oświęcimiu. Pan Komendant pozyskał środki finansowe na budowę i wyposażenie sali edukacyjnej OGNIK dla najmłodszych mieszkańców ziemi oświęcimskiej.

Pan starszy kapitan Marcin Głogowski do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej wstąpił w 2002 roku, rozpoczynając naukę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły w 2004 r. rozpoczął pracę w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, zajmując kolejne stanowiska służbowe do dowódcy zastępu.

 Z dniem 1 marca 2009 r. kapitan Marcin Głogowski został przeniesiony do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, na stanowisko Specjalisty, w do sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych. Od 2009 roku pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Dowódcy Kompanii Specjalnej Pompowej KRAK, w strukturach Małopolskiej Brygady Odwodowej, w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Z dniem 1 września 2015 r. Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu przeniósł Pana kapitana Głogowskiego do pełnienia służby w Wydziale ds. operacyjno – szkoleniowych, na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału.

Pan kapitan Głogowski wielokrotnie dowodził działaniami ratowniczo-gaśniczymi pełniąc funkcję oficera operacyjnego powiatu, zarówno na poziomie interwencyjnym jak i podczas długotrwałych akcji w sztabie komendanta powiatowego.

Z dniem 1 czerwca 2018 r. Małopolski Komendant Wojewódzki powołał starszego kapitana Marcina Głogowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Na stanowisku Zastępcy Komendanta m.in. nadzorował przygotowania
i dowodził zabezpieczeniem szczytu klimatycznego w Katowicach „COP- 24; Operacja OŚWIĘCIM, Podoperacja MIASTO”. Cykliczne nadzoruje plany zabezpieczeń uroczystości odbywających się na terenie byłego obozu KL Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i w Brzezince.

Jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w 2004 roku, uzyskując tytuł „technika pożarnictwa”, po kolejnych 4 latach – w roku 2008 – absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł  „inżyniera pożarnictwa”. Ponadto Pan Komendant Głogowski w 2011 roku ukończył studia na  Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej,  uzyskując tytuł „magistra”, oraz kolejno studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” w 2013 r., i studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie, na kierunku „Zapobieganie Pożarom i Awariom” w 2015 r.