Protokół z trzeciego etapu naboru do służby w KP PSP Oświęcim

Protokół z trzeciego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniki akrofobii

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do kolejnego etapu

Zbiórka osób dopuszczonych do kolejnego etapu w dniu 24 lipca br. o godz. 9.00 przed wejściem głównym Krytej Pływalni MOSiR w Oświęcimiu ul. Chemików 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju, zgodnie z regulaminem pływalni.