Protokół z trzeciego etapu naboru do służby – nabór nr 1/2020