Protokół z trzeciego etapu naboru do służby (nabór III)

Protokół z trzeciego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniki akrofobii

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do czwartego etapu