Protokół z szóstego etapu naboru do służby w KP PSP Oświęcim.

protokół nr 6

załącznik