Protokół z szóstego etapu naboru (nabór III)

Protokół z szóstego etapu naboru

Załącznik nr 1 Lista kandydatów do służby po rozmowie kwalifikacyjnej