Protokół z pierwszego etapu naboru – nabór nr 1/2020