Protokół z pierwszego etapu naboru do służby – nabór 1/2019