Protokół z pierwszego etapu naboru do służby (nabór nr III)

Protokół z pierwszego etapu naboru

Załącznik nr 1 Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu

Załącznik nr 2 Lista osób niezakwalifikowanych do drugiego etapu naboru