Protokół z piątego etapu naboru do służby w KP PSP Oświęcim

Protokół z piątego etapu naboru

Załącznik nr 1 Weryfikacja dokumentów

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do kolejnego etapu

 

W załączniku nr 2 wyznaczono terminy rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kandydatów. Osoby dopuszczone do szóstego etapu stawiają się 10 minut przed wyznaczoną godziną rozmowy w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2, piętro I.