Protokół z drugiego etapu naboru do służby w KP PSP Oświęcim

Protokół z drugiego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniki drugiego etapu

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do kolejnego etapu