Protokół z drugiego etapu naboru do służby – nabór nr 1/2020

Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu naboru (zaliczyły II etap) proszone są o składanie dokumentów zgodnie z ogłoszeniem o naborze.