Protokół z drugiego etapu naboru do służby – nabór nr 1/2019