Protokół z czwartego etapu naboru do służby (nabór III)

Protokół z czwartego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniki pływania

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do piątego etapu