Protokół z czwartego etapu naboru do służby w KP PSP Oświęcim

Protokół z czwartego etapu naboru

Załącznik nr 1 Wyniki pływania

Załącznik nr 2 Osoby dopuszczone do kolejnego etapu

 

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru, zgodnie z ogłoszeniem o naborze nr 2/2018 z dnia 21 czerwca br.,  składają dokumenty wymienione w punkcie II ogłoszenia w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.