Protokół pierwszej części naboru do KP PSP Oświęcim – lista osób dopuszczonych do testów sprawności fizycznej.

protokół nr 1