(propozycja) Organizacji spotkania Strażaków – Emerytów i Rencistów Małopolski.

Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie proponuje zorganizować coroczne spotkanie emeryckie integrujące Nasze środowisko z różnych powiatów województwa w dniu 25 lub 26 września 2015 roku w miejscowości Niedzica – Zamek, powiat nowotarski.

Impreza  ta wzorowana jest na zeszłorocznych obchodach „ I – Wojewódzkiego Dnia Strażaka – Emeryta”

Program:

  1. 15.00 – zwiedzanie zamku w Niedzicy, zapory, lub parku Miniatur,
  2. 16.00 – rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim / około 1 godziny /,
  3. 17.00 – część oficjalna :

– powitanie uczestników spotkania,

– wręczenie odznaczeń, wyróżnień i drobnych upominków,

– okolicznościowe przemówienia

– poczęstunek i zabawa przy muzyce do godz. 22.00

 

Koszt – około 40-50 zł od osoby.

Uprzejmie proszę  koleżanki i kolegów o przychylne i szybkie podjęcie decyzji w sprawie powyższej ze względu na krótki czas jego realizacji.

 

Chętne osoby prosimy o kontakt do dnia 09 września do kol. Kalfasa.