Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu

31 grudnia 2019 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek powierzył z dniem 01 stycznia 2020 r. mł. bryg. Ryszardowi Dudkowi pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu.

Mł. bryg. Ryszard Dudek dotychczas zajmował stanowisko Kierownika Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu.