Powiatowy Dzień Strażaka 2016.

W dniu 25 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w podniosły sposób odchodzono Dzień Strażaka. W uroczystościach udział wzięli strażacy KP PSP, emeryci pożarnictwa oraz grono zaproszonych gości, wśród których byli:

 • Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek,
 • Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec,
 • Członkowie Zarządu Powiatu oraz szefowie komórek organizacyjnych starostwa powiatowego,
 • Komendanci Powiatowi PSP w Chrzanowie, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej,
 • Kierownicy współdziałających służb mundurowych i instytucji współpracujących.

 

Uroczystość rozpoczęto od meldunku złożonemu Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu. Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu bryg. Piotr Filipek serdecznie przywitał gości.

Następnie wręczono odznaczenie, medale i stopnie dla funkcjonariuszy komendy:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ  SŁUŻBĘ :

 • Chrapla Janusz s. Eugeniusza
 • Wójcicki Michał s. Eugeniusza,

ORAZ BRĄZOWYM  MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ  SŁUŻBĘ :

 • Głogowski Marcin s. Stanisława,
 • Gołąb Władysław s. Józefa

 

 • Minister Spraw Wewnętrznych nadał

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 • sztab. Marek Kurzak s. Adama,
 • mł. ogn. Lesław Przybytek s. Jana,
 • Piotr Rychlik s. Wacława,
 • mł. ogn. Tomasz Tyran s. Mariana.

 

 • Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło

SREBRNYTM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • Rafał Mazgaj s. Jerzego,
 • kpt. Marcin Głogowski s. Stanisława,

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • mł. asp. Aleksy Drabczyk s. Waleriana
 • mł. asp. Marcin Płachta, s. Józefa.
 • mł. asp. Michał Majkut s. Piotra
 • mł. asp. Przemysław Kciuk s.Józefa
 • Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień–

KAPITANA

 • mł. kpt. Michał Żydek s. Krzysztofa.
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień–

STARSZEGO ASPIRANTA

 • Piotr Dudek s. Kazimierza
 • Paweł Stokłosa s. Stanisława,

ASPIRANTA

 • mł. asp. Jarosław Kot s. Bolesława,
 • Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień-

OGNIOMISTRZA

 • mł. ogn. Janusz Chrapla s. Eugeniusza,
 • mł. ogn. Ireneusz Giermek s. Janusza,

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 • sekc. Marcin Bucki s. Kazimierza,
 • sekc. Paweł Całus s. Piotra,
 • sekc. Piotr Domider s. Edwarda,
 • sekc. Paweł Dziędziel s. Tadeusza,
 • sekc. Michał Kościelnik s. Tadeusza,

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 • Łukasz Gerycki s. Mirosława.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został asp. sztab. Marek Kurzak.

 

Następnie medalem Zasłużony dla Miasta Oświęcim wyróżniono druha Jacka Kotulka.

Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu okolicznościowymi dyplomami za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnił:

 • Jacka Kotulek – OSP Oświęcim
 • Ignacego Nikliborc – OSP Polanka Wielka
 • Bolesława Paw – OSP Malec
 • Leszka Wolas – OSP Przecieszyn
 • Edwarda Łukasik – OSP Malec
 • Zygmunta Karkoszka – OSP Kęty.

 

Ostatnim elementem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Małopolski Komendant Wojewódzki zwrócił uwagę na szczególne zadania jakie stoją przed Państwową Strażą Pożarną w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Następnie Starosta Oświęcimski dziękował za ofiarną służbę strażaków zawodowych i ochotników. Pan Zbigniew Starzec przekazał Komendantowi Powiatowemu PSP zakupioną przez starostwo kamerę termowizyjną. Sprzęt ten w znaczący sposób usprawni działania w trakcie pożarów wewnętrznych oraz m.in. poszukiwań ludzi.