Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej za 2013 rok połączone z naradą szkoleniową OSP.

W dniu 20 lutego br. w Domu Kultury w Kętach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Oświęcimiu przeprowadziła podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze komendy, przedstawiciele samorządów powiatu i jednostek współpracujących z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym oraz zaproszeni gości, wśród których byli m.in:

–        nadbryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP,

–        Pan Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimski,

–        członkowie Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.

Przybyłych gości powitał mł. bryg, Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Podsumowanie podzielone zostało na dwie części:

  1. Prewencyjna, w której przedstawiono zagrożenia występujące w powiecie, czynności kontrolno rozpoznawcze realizowane przez funkcjonariuszy komendy, a także szeroko zakrojone akcje propagujące bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.
  2. Operacyjna, gdzie w szczegółach przybliżono interwencje prowadzone w 2013 roku. Przedstawiono również działalność szkoleniową realizowaną przez funkcjonariuszy komendy w ramach kształcenia i doskonalenia ratowników OSP.

Podsumowania narady wraz z wnioskami dokonał Komendant Powiatowy PSP. Następnie Małopolski Komendant Wojewódzki przedstawił funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania i doposażenia strażaków.

Podziękowania za ofiarną służbę złożył Pan Józef Krawczyk – Starosta Oświęcimski. Podkreślił zaangażowanie strażaków w podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego oraz dobrą współpracę z samorządami.

Ostatnim elementem spotkania była narada kadry dowódczej komendy z druhami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu. Przedstawiono szczegółowo zrealizowane kursy, omówiono braki szkoleniowe. Zaprezentowano priorytety szkoleniowe na 2014 rok oraz przedstawiono zaplanowane terminy realizacji kursów. Mł. bryg. Piotr Filipek podziękował druhom OSP za własny wkład w ochronę przeciwpożarową i życzył dalszej owocnej współpracy w podnoszeniu poziomu ratownictwa na terenie powiatu oświęcimskiego.

P1150904 P1150916 P1150925 P1150944 P1150964 P1150969 P1150979 P1150981 P1150984 P1150986