Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok.

W dniu 12 lutego w Oświęcimskim Centrum Kultury w obecności Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Andrzeja Mroza oraz Starosty Oświęcimskiego Pana Zbigniewa Starca podsumowano działania podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu, przedstawiciele jednostek współpracujących z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariusze tutejszej komendy.

Przybyłych gości przywitał bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Raport z działalności został podzielony na dwie części:

  1. Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych przedstawił działalność operacyjną i szkoleniową strażaków. Na uwagę zasługuje tutaj wartość uratowanego mienie, które wyceniono na ponad 70 mln zł, co 10-cio krotnie przekracza straty powstałe w wyniku zdarzeń. Przybliżono 3 z 1664 interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej: pożar na terenie Synthos z dnia 8 lutego, wypadek cysterny z kwasem octowym z 15 sierpnia oraz pożar magnezu w październiku. Krótko scharakteryzowano doposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt, który zakupiono w ubiegłym roku.
  2. Czynności prewencyjne realizowane przez strażaków PSP przedstawił Kierownik Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych. Streszczono realizację kontroli, odbiorów budynków użyteczności publicznej, mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne i magazynowe. Zwrócono uwagę na stwierdzone w trakcie tych działań nieprawidłowości. Ważnym aspektem spotkania było omówienie czynności prewencyjnych prowadzonych w celu uświadamiania społeczeństwa powiatu podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz wskazanie zagrożeń.

Bryg. Filipek podsumował naradę, przedstawił cele i kierunki działania na rok 2015. Komendant podziękował również samorządowcom oraz Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu za wsparcie, również finansowe, które w znaczący sposób wpłynęło na możliwość prowadzenia działań ratowniczych, m.in. poprzez doposażenie strażaków w niezbędny sprzęt.

Następnie nadbryg. Andrzej Mróz przybliżył funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w województwie małopolskim, omówił zasady finansowania i przedstawił poniesione koszty. Złożył również podziękowania dla samorządowców za wkład w ochronę przeciwpożarową i ratownictwo na terenie powiatu. Podkreślił, że dzięki współpracy budżetów samorządu, państwa oraz dotacjom unijnym możliwe było osiągnięcie takiego poziomu w powiecie oświęcimskim.

Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, podziękował wszystkim ratownikom za wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Zapewnił również, że bezpieczeństwo ludzi, troska o odpowiedni poziom wyposażenia strażaków oraz wsparcie dla podmiotów ratowniczych ze strony zarządzania kryzysowego jest ważnym aspektem funkcjonowania Powiatu Oświęcimskiego.

Ostatnim elementem spotkania była narada kadry dowódczej komendy z druhami OSP. Przedstawiono szczegółowo zrealizowane szkolenia doskonalące dla strażaków-ochotników, omówiono braki szkoleniowe. Zaprezentowano priorytety szkoleniowe na 2015 rok oraz przedstawiono zaplanowane terminy realizacji kursów. Bryg. Piotr Filipek podziękował druhom OSP za własny wkład w ochronę przeciwpożarową i życzył dalszej owocnej współpracy w podnoszeniu poziomu ratownictwa na terenie powiatu oświęcimskiego.