Podsumowanie Dni Ochrony Przeciwpożarowej.

Jak co rok, strażnica Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu została udostępniona dla dzieci w ramach zapoznawania z zawodem strażaka, jak i utrwalaniu zasad bezpieczeństwa. Nasza remizę odwiedziło ponad 20 grup przedszkolnych. Prowadzono również zajęcia dla gimnazjalistów w ramach lekcji edukacji o bezpieczeństwie. Nie zabrakło również Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. Mamy nadzieję, że czas spędzony w oświęcimskiej straży dostarczył wielu ciekawych wrażeń, a zdobyta wiedza będzie przydatna w codziennym życiu.

Lepiej edukować niż interweniować i likwidować skutki niepożądanych zdarzeń.