Podsumowanie Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz akcji „Otwarte Strażnice”.

Jak corocznie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zorganizowała Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W ramach akcji tutejszą komendę odwiedziło ponad 1000 osób w grupach zorganizowanych. Były to głównie dzieci z przedszkoli i szkół powiatu wraz z opiekunami. W trakcie zajęć funkcjonariusze komendy przekazywali wiedzę w zakresie powszechnie rozumianego ratownictwa, odkrywali tajniki pracy strażaków, a także prezentowali sprzęt ratowniczy. Szczególnym zainteresowaniem dzieciaków objęte były próbne alarmy i przygotowanie strażaków do wyjazdu ratowniczego, w tym głównie użycie ześlizgów.
Funkcjonariusze tut. komendy uczestniczyli również w innych akcjach związanych z propagowaniem ochrony przeciwpożarowej, m.in.:
1. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – to u nas rozpoczęto akcję od bajek oraz przybliżenia dzieciom zawodu strażaka.

2. Na terenie tutejszej komendy rozpoczął się rajd zabytkowych pojazdów zorganizowany przez Europejską Radę Automobilerów. Uczestników rajdu oraz osoby towarzyszące zapoznawano z pracą strażaka oraz sprzętem ratowniczym.

3. Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej uczestniczyli również w pokazach ratownictwa w trakcie pikników rodzinnych organizowanych przez MOSiR w Oświęcimiu oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi.

4. Włączono się również w akcję letniego wypoczynku w ramach Bezpiecznych Wakacji. Strażackie rzemiosło, sprzęt ratowniczy oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przekazano ponad 200 dzieciom i młodzieży w czasie półkolonii.
Pomimo tego, iż to maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej, Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu współpracowała ze szkołami, przedszkolami i organizacjami już od lutego. Ostatnie zwiedzanie strażnicy połączone z poznaniem zawodu strażaka odbyło się w październiku. Na ręce strażaków złożono wiele podziękowań za profesjonalne podejście do współpracy z dziećmi.
Komenda otwarta jest na popularyzowanie ratownictwa i zawodu strażaka w środowisku lokalnym. W planach są już kolejne pokazy oraz wizyty zainteresowanych osób na terenie naszej komendy.

Fot. asp. Paweł Stokłosa