Plama substancji ropopochodnej na powierzchni Wisły.

W dniu 14 maja około godz. 7.20 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego poinformowano o zanieczyszczeniu Wisły w Przeciszowie. Zadysponowano zastępy JRG Oświęcim w celu rozpoznania zagrożenia. Widoczny film substancji ropopochodnej znajdował się na wodzie. Podjęto działania zmierzające do ustalenia czoła zanieczyszczeń oraz miejsca wycieku. Ustalono iż substancja dostała się do rzeki z kanału wód opadowych z terenu przemysłowego w Oświęcimiu. Natychmiast poinformowano ratowników Zakładowej Służby Ratowniczej o konieczności rozstawienia zapór na kanale. Jednocześnie strażacy PSP Oświęcim rozkładali zaporę sorpcyjną w miejscowości Podolsze w celu zatrzymania zanieczyszczenia płynącego w korycie rzeki. Poinformowano również Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego o zaistniałej sytuacji, zadysponowane dodatkowe siły z powiatu chrzanowskiego i wadowickiego oraz Grupę Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego w Krakowie. Przygotowano kolejne miejsce do zbudowania zapory na Wiśle poniżej miejsc działania na terenie oświęcimskim, które miało zabezpieczyć możliwość przemieszczania się substancji dalej. Przeprowadzone działania nie dopuściły do do przemieszczenia się zanieczyszczenia poza powiat. Przez całą noc dozorowano ustawione zapory. W dniu  15 maja w godzinach porannych podjęto decyzję o pozostawieniu 3 zapór (dwóch sorpcyjnych oraz parkanowej) na kanale odpływowym do czasu całkowitego usunięcia filmu ropopochodnej z powierzchni wody. Po raz kolejny zbadano kilkukilometrowy odcinek Wisły pomiędzy Podolszem i Dworami. Nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń na rzece, co pozwoliło na zdjęcie zapory sorpcyjnej i zakończenie działań ratowniczych. Czas akcji wynosił prawie 30 godzin. Uczestniczyli w niej strażacy KP PSP Oświęcim, ZSR Synthos, KP PSP w Wadowicach, Chrzanowie i Krakowie.