Łączy ich historia i współczesność w działaniu „Bogu na Chwałę – Ludziom na Ratunek” – podsumowanie roku 2018 przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu

4 stycznia 2019 r. w Przeciszowie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu.  Posiedzenie Zarządu było połączone z promocją książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej” oraz Spotkaniem Noworocznym z … [Czytaj dalej...]

Apel o pomoc – 1% dla córki strażaka PSP Oświęcim

Oświęcimscy strażacy apelują o pomoc finansową dla córki funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu. Pięcioletnia Julia choruje na cukrzycę typu 1. Wymaga ciągłego monitorowania poziomu glukozy. … [Czytaj dalej...]

Bezpieczny wypoczynek w czasie zimowych ferii

Lodowiska chcąc jeździć na łyżwach korzystaj tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk,zabawa na zamarzniętym jeziorze, stawie, gliniance lub rzece jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się tragicznie, ponieważ cienki, kruchy lód może … [Czytaj dalej...]

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

[Czytaj dalej...]