Nowy sprzęt ratowniczy oświęcimskich strażaków.

W 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu otrzymała ciężki samochód – nośnik kontenerowy na podwoziu Iveco Trakker. Obecnie w posiadaniu oświęcimskich strażaków są dwa kontenery – proszkowy oraz wężowy, które również w bieżącym roku zostały do nas dostarczone.

Kontener proszkowy z 3000 kg proszku gaśniczego będzie niezwykle przydatny przy pożarach, np. wielkogabarytowych transformatorów olejowych, cieczy i gazów palnych. Wśród dodatkowego sprzętu znajdują się m.in. ubrania żaroodporne.

Kolejny kontener – wężowy – zawiera 4000 m węży tłocznych W-110 stosowanych do przetłaczania wody na duże odległości. Węże będą również wykorzystywane przy usuwaniu skutków powodzi. Na wyposażeniu tutejszej komendy są już dwie pompy dużej wydajności (10000 l/min) do wody brudnej. W wielu przypadkach, na terenie powiatu oświęcimskiego, brakowało węży do pompowania wody. Szczególnie na terenie gminy Brzeszcze, gdzie występuje wiele miejsc, gdzie po intensywnych opadach konieczne jest pompowanie wody i konieczna jest budowanie długich linii wężowych. Kontener wyposażony w szereg dodatkowego sprzętu ratowniczego.

Wartość przekazanego sprzętu wynosi około 1 300 000 zł. Zakupy zostały współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.