Nowy Sprzęt PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Oświęcimiu została doposażona w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym Volvo FL4XR3. Samochód posiada zbiornik z wodą o pojemności 2,5 m3 oraz 250 kg proszku gaśniczego, a także wyposażenie umożliwiające działania ratowniczo-gaśnicze wszelakiego typu.
Pojazd został zakupiony przez Komendę Główną PSP ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość pojazdu przekracza 800 tys. zł.

W listopadzie tut. komenda została również doposażona w samochód rozpoznawczo – ratowniczy marki Mitsubishi Outlander 2.2 D Intense 4WD. Nowy pojazd współfinansowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz gminy z terenu Powiatu Oświęcimskiego, których udział finansowy był proporcjonalny do ilości mieszkańców. Dzięki współpracy z samorządami Powiatu Oświęcimskiego poprawiła się mobilność oświęcimskich strażaków.

Kolejnym sprzętem, który został zakupiony przez Starostę Oświęcimskiego jest namiot pneumatyczny wraz z nagrzewnicą powietrza, agregatem prądotwórczym oraz przyczepa do transportu ww. sprzętu. Dzięki temu strażacy PSP zyskali możliwość wykonania zaplecza logistycznego dla ewakuowanych lub poszkodowanych osób w trakcie działań ratowniczych.

Ponadto w listopadzie nasza komenda pozyskała nowy zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych firmy LUKAS – typu ciężkiego. Sprzęt został zakupiony przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekt pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa drogowego na drogach – etap II” był współfinansowany przez Unię Europejską.

Dodatkowo komenda została wyposażona w zestaw namiotów stanowiących ciąg dekontaminacyjny, który może zostać użyty w przypadku, np. katastrofy chemicznej, w której konieczna byłaby dekontaminacja dużej ilości osób. W skład zestawu, który zgromadzony jest na specjalnej przyczepie wchodzą m.in. 3 namioty (rozbieralnia, namiot prysznicowy oraz namiot do ubierania), agregat prądotwórczy, nagrzewnice powietrza, mobilna podgrzewarka wody używanej do dekontaminacji. Zakup został również współfinansowany z funduszy unijnych.

Od dłuższego czasu w naszej komendzie znajdują się również 2 półautomatyczne defibrylatory Lifepack 1000. Sprzęt ten jest ulokowany na pojazdach ratowniczych i codziennie może być użyty przez naszych strażaków. Defibrylatory zostały zakupione ze środków Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego. Wszyscy ratownicy tutejszej jednostki posiadają uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przechodzą stosowne recertyfikacje uprawnień, a zagadnienia pomocy medycznej są ciągle realizowane w systemie szkolenia.