NIE DLA CZADU!

Kolejny sezon grzewczy, to niestety pomimo wielokrotnie powtarzanych co roku apeli, przynosi te same zagrożenia. Pożary sadzy w niewłaściwie eksploatowanych kominach, pożary w kotłowni i zagrożenia powodowane przez tlenek węgla nadal wymagają uwagi strażaków.

W sezonie 2014/2015 przeprowadzili 44 interwencje związane z pomiarem stężenia tlenku węgla. W zdarzeniach tych poszkodowanych zostało 29 osób, a w 18 przypadkach urządzenia wskazały obecność tlenku węgla. W naszych statystykach nie odnotowano natomiast ofiar śmiertelnych. W październiku 2015 roku strażacy prowadzili jedną interwencję związaną z pomiarem stężenia tlenku węgla, w Chełmku wykryto obecność CO w pomieszczeniach, a 2 osoby zostały poszkodowane.

Pożary sadzy w kominach, poza zagrożeniem rozprzestrzenienia się ognia na cały budynek, również mogą być przyczyną zatrucia tlenkiem węgla. W minionym sezonie grzewczym było ponad 20 interwencji związanych z tymi zdarzeniami. W tym miesiącu były już 3 takie incydenty.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Państwowa Straż Pożarna apelują o ostrożność podczas ogrzewania mieszkań. Od kilku lat prowadzą akcję „Nie dla Czadu”, która ma uświadomić zagrożenia z tym związane.

W zeszłym roku do akcji włączył się mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiarstwie szybkim oraz zawodowy strażak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu Zbigniew Bródka.  Strażak przestrzega, że już odrobina przezorności i sprawny czujnik tlenku węgla wystarczą, by ustrzec przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Czujniki nie są drogie, a mogą uratować życie. Podstawową jego funkcją jest wykrywanie czadu i alarmowanie o jego obecności w powietrzu. Urządzenia powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujnik odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Mamy wtedy szansę na opuszczenie pomieszczenia, w którym ulatnia się tlenek węgla.

Świadomość niebezpieczeństw związanych z zatruciami czadem oraz zabezpieczeniami przed nim wzrasta z roku na rok. W ciągu ostatnich czterech lat liczba śmiertelnych ofiar  w kraju zmalała niemal o połowę – ze 111 osób w sezonie grzewczym 2010/2011 do 61 osób w sezonie grzewczym 2013/2014. Tegoroczny sezon, który rozpoczął się z początkiem września, przyniósł już 2 ofiary oraz 124 rannych (dane PSP z kraju). Zwykle najtragiczniejszy jest czas od grudnia do stycznia, kiedy dogrzewamy swoje mieszkania i domy, uszczelniając jednocześnie okna czy kratki wentylacyjne.

Przyczyny tragedii są z roku na rok te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje odprowadzania spalin, brak właściwej wentylacji pomieszczeń, itp.  Czy ciepło Twojego domu nie jest zagrożone?

W sezonie grzewczym wzrasta również zagrożenie pożarami. Strażacy apelują, by w naszych domach obok czujki tlenku węgla, znalazła się czujka dymu, która poinformuje nas o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Zaczadzenia i pożary są skutkiem i efektem występujących nieprawidłowości. Przyczyny powstawania
zaczadzeń i pożarów związanych z eksploatacją, są najczęściej związane z:

– niesprawną wentylacją (zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak
wentylacji),
– niesprawnymi urządzeniami grzewczymi,
– wadliwym podłączeniem lub brakiem podłączeń urządzeń grzewczych do komina,
– wadą konstrukcyjną komina lub niepoprawną instalacją (cofnięcia spalin, nadpalenia przewodu),
– uszkodzonymi lub niedrożnymi kominami (brak ciągu, niedrożne i popękane kominy)
– brak odbioru nowych i modernizowanych kominów oraz wykorzystywanie do ich wykonania niewłaściwych materiałów.

Podstawowy kodeks działań związanych z bezpieczeństwem w trakcie sezonu obejmuje:

  1. Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do swojego mieszkania. Pamiętaj, aby szczególnie w sezonie grzewczym mieszkanie wietrzyć jak najczęściej. Każdy z nas potrzebuje do życia tlenu.
  2. Do prawidłowego działania urządzenia grzewcze potrzebują dużej ilości powietrza. O tej zasadzie nie zapominaj nigdy, szczególnie gdy posiadasz uszczelnione okna. Zapewnij dopływ niezbędnej ilości powietrza potrzebnego do spalania w Twoim urządzeniu grzewczym.
  3. W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania Twoje urządzenie grzewcze będzie wytwarzało śmiertelnie trujący czad. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, nie oklejaj kratek wentylacyjnych, okien i otworów drzwiowych.
  4. Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe muszą mieć zapewnione prawidłowe odprowadzenie spalin do komina. Zapewnij szczelną i drożną instalację kominową, stosując certyfikowane elementy systemów kominowych.
  5. Urządzenia grzewcze muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od materiałów palnych (drewno, firanki, wykładziny, odzież itp.). Zwróć uwagę na odległość urządzeń grzewczych od materiałów palnych – powinna ona wynosić min. 50 cm.
  6. Urządzenie grzewcze muszą być poddawane regularnym przeglądom i kontroli. Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów drożności przewodów kominowych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej, nie rzadziej niż raz w roku.
  7. Przewody kominowe i wentylacyjne powinny być drożne, szczelne i wykonane z odpowiednich materiałów. Zapewnij regularne przeglądy i czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza. Kominiarz sprawdzi także czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny.
  8. Niesprawne urządzenia grzewcze powodują pożary, zaczadzenia, oparzenia. Nie używaj niesprawnych urządzeń grzewczych w swoim mieszkaniu.
  9. Nie każda instalacja elektryczna nadaje się do podłączenia elektrycznych urządzeń grzewczych. Sprawdź czy Twoja instalacja elektryczna jest odpowiednia dla celów grzewczych i czy nie zagraża porażeniem prądem lub powstaniem pożaru w wyniku przeciążenia.

Ulotka
Pamiętaj!!! Twoje bezpieczeństwo w wielu przypadkach zależy tylko od ciebie.

 

Więcej informacji na stronach:
Poniżej film promocyjny z udziałem mistrza olimpijskiego z Soczi – Zbigniewa Bródki.

https://www.youtube.com/watch?v=gX7UIuHJrKE

oraz dodatkowe informacje o tlenku węgla:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/NIE-DLA-CZADU/idn:35749

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2153,czadowe_bajki

http://www.straz.gov.pl/download/1994