Narada szkoleniowa kadry kierowniczej KP PSP oraz druhów OSP

W dniu 26 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu miała miejsce narada szkoleniowa dla

  • Komendantów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Komendantów Gminnych ZOSP R.P.,
  • Naczelników OSP.

W naradzie szkoleniowej wzięli udział również: Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. bryg. Piotr Filipek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu st. kpt. Marcin Głogowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP R.P. w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk.

Podczas narady omówiono w szczególności tegoroczne wnioski i uwagi z inspekcji gotowości operacyjnej. Odniesiono się do obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Naczelników OSP w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek operacyjno-technicznych, tzw. JOT. Dodatkowo przedstawiono szereg informacji – polecenia jednostek nadrzędnych – związanych m.in. z zabezpieczeniem strażnic, kontrolą nad sprawnością i przeglądami sprzętu ratowniczego, wsparciem przez jednostki ochrony przeciwpożarowych osób potrzebujących podczas ekstramalnych opadów śniegu, sposobów postępowania podczas zdarzeń z udziałem owadów błonkoskrzydłych. Odniesiono się również do tegorocznej akcji prewencyjnej pn. ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, scharakteryzowano dotacje przyznane w bieżącym roku jednostkom OSP ze środków MSWiA oraz ksrg. Następnie głos zabrał dh Jerzy Obstarczyk, który omówił sprawy związkowe oraz odniósł się do współpracy pomiędzy PSP, a OSP na szczeblu powiatu oświęcimskiego.