Narada szkoleniowa funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu.

W dniu 15 grudnia br. odbyła się narada szkoleniowa dla funkcjonariuszy oświęcimskiej komendy. Uczestnikami warsztatów szkoleniowych byli strażacy systemu codziennego, dowódcy i zastępcy dowódców zmian oraz dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego.

Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

  • przedstawienie ustaleń z narady operacyjnej województwa małopolskiego,
  • zasady ewidencji czasu służby strażaków,
  • zasady doskonalenia zawodowego w PSP,
  • akcja „Czad i Ogień. Obudź czujność”,
  • zasady prowadzenia dokumentacji operacyjnej, w szczególności informacji ze zdarzeń,
  • szkolenie z zakresu spraw obronnych.