Narada roczna połączona ze zdaniem obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego

W dniu 28 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność strażaków w 2017 roku. Na spotkanie przybyli: st. bryg. Marek Bębenek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, Pani Iwona Gibas – Wiceprzewodnicząca Zarządu Powiatu i Dyrektor Biura Poselskiego Pani Beaty Szydło, dh Jerzy Obstarczyk – Prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu, Kapelan Małopolskich Strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig oraz st. bryg. w st. spocz. Tadeusz Spyra.

Kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych mł. bryg. Ryszard Dudek oraz Naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych st. kpt. Rafał Mazgaj przedstawili działalność oświęcimskich strażaków w ubiegłym roku. Podsumowania 2017 roku oraz przedstawienia planu na 2018  dokonał bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. St. bryg. Marek Bębenek przedstawił działalność strażaków  w całym województwie małopolskim. Szczególną uwagę zwrócono na poziom dofinansowania działalności jednostek OSP z terenu powiatu, a także ustawę modernizacyjną dla służb MSWiA. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego podkreślił ważną rolę samorządów w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podkreślając że dobra współpraca pomiędzy PSP, samorządem, a związkiem OSP jest podstawą budowy rzetelnego systemu ratowniczego. Komendant Bębenek powiedział, że zbudowany w Polsce krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest wzorem dla innych służb w Polsce, a także systemem, który jest doceniany w Europie.

Pan Zbigniew Starzec serdecznie podziękował za profesjonalizm ratowniczy oświęcimskich zawodowych i ochotniczych strażaków. Podkreślił pozytywną współpracę pomiędzy Samorządem Powiatowym, Komendantem Powiatowym PSP w Oświęcimiu i Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP.  Dh Jerzy Obstarczyk po raz kolejny zaznaczył bardzo dobrą współpracę pomiędzy strażakami OSP,  PSP i samorządami lokalnymi na terenie powiatu oświęcimskiego.

Kolejną częścią uroczystej zbiórki było zakończenie służby w Państwowej Straży Pożarnej przez bryg. Henryka Jureckiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu.

Pan  bryg. Henryk Jurecki służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął we wrześniu 1987 roku jako słuchacz-kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po ukończeniu szkoły dostał przydział służbowy do Zawodowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, gdzie kolejno zajmował poszczególne stanowiska: dowódca plutonu (30.08.1989), dowódca zastępu (01.07.1992), straszy dyspozytor (16.11.1992),  starszy inspektor (01.06.1994), dyżurny operacyjny (01.01.1995), starszy inspektor (10.02.1998), dyżurny operacyjny (01.06.1999 ), specjalista (01.04.2004), starszy specjalista (01.10.2004), kierownik sekcji (15.01.2007), Zastępca Komendanta Powiatowego PSP (10.03.2009).

Jego służba w straży wiązała się z nieustannym procesem szkolenia, ukończył:

  • Szkołę Główną Służby Pożarniczej,1999 rok – uzyskał tytuł inż. poż.,
  • Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielski Białej, 2002 roku – uzyskał tytuł mgr inż.,
  • Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wiele innych szkoleń wewnętrznych.

Odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę, oraz medalami resortowymi.

Bezinteresowny działacz klubu HDK PCK Strażak działającego przy KP PSP Oświęcim.

Brał udział między innymi w takich działaniach jak: pierwszy sprawdzian formacji PSP czyli pożar lasu Kuźnia Raciborska, w działaniach przeciwpowodziowych na terenie gminy Zator, czy Brzeszcze.

Bryg. Jurecki podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę.