Narada roczna – podsumowanie działalności za 2016 rok.

W dniu 28 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oświęcimskiego. Na spotkanie przybyli: st. bryg. Marek Bębenek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, Wójtowie lub Burmistrzowie oświęcimskich gmin, mł. insp. Marek Nowak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, druhowie prezesi, komendanci gminni OSP oraz kierownicy współdziałających służb i instytucji.

Naradę rozpoczął bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił plan narady. Podsumowanie podzielone zostało na dwie części:

  1. Operacyjna, gdzie w szczegółach przybliżono interwencje prowadzone w 2016 roku. Przedstawiono również działalność szkoleniową realizowaną przez funkcjonariuszy komendy w ramach kształcenia i doskonalenia ratowników OSP. Rok 2016 to duże zabezpieczenie odchodów Światowych Dni Młodzieży. Działania na terenie powiatu oświęcimskiego prowadzono przez kilkanaście dni siłami PSP z terenu województwa oraz OSP powiatu oświęcimskiego. Szczególną uwagę zwrócono na poziom wyszkolenia druhów OSP oraz wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  2. Prewencyjna, w której przedstawiono zagrożenia występujące w powiecie, czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez funkcjonariuszy komendy, a także szeroko zakrojone akcje propagujące bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. W 2016 roku przeprowadzono 52 odbiory nowych obiektów, skontrolowano 248 obiektów. Dużym wyzwaniem było przygotowanie do ŚDM – przeprowadzono 53 kontrole obiektów, w tym w szczególności obiekty Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, obiekty noclegowe, szkoły przeznaczone do przyjęcia pielgrzymów oraz stacje paliw.

Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Bębenek omówił stan przygotowań Państwowej Straży Pożarnej do realizacji ustawowych zadań, w szczególności w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa. Podkreślił dobrą współpracę pomiędzy PSP a samorządami.

Bryg. Piotr Filipek podsumowując naradę podsumował spotkanie odnosząc się do czekających nas w tym roku wyzwań. Podziękował również samorządowcom za wsparcie, które znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.