Narada roczna – podsumowanie działalności za 2015 rok.

W dniu 11 marca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oświęcimskiego. Na spotkanie przybyli: mł. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, Janusz Chwierut – Prezydent Oświęcimia, Wójtowie lub Burmistrzowie wszystkich oświęcimskich gmin: Albert Bartosz, Bogdan Cuber, Andrzej Saternus, Robert Adamczyk, Mariusz Makuch, Mariusz Śliwa , Jerzy Mieszczak, Grzegorz Gałgan, mł. insp. Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji, druhowie prezesi, komendanci gminny OSP oraz kierownicy współdziałających służb i instytucji.

Naradę rozpoczął bryg. Piotr Filipek – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił plan narady. Podsumowanie podzielone zostało na dwie części:
1. Prewencyjna, w której przedstawiono zagrożenia występujące w powiecie, czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez funkcjonariuszy komendy, a także szeroko zakrojone akcje propagujące bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. W trakcie ubiegłego roku przeprowadzono 192 kontrole obiektów, wykonano 27 odbiorów obiektów budowlanych.
2. Operacyjna, gdzie w szczegółach przybliżono interwencje prowadzone w 2015 roku. Przedstawiono również działalność szkoleniową realizowaną przez funkcjonariuszy komendy w ramach kształcenia i doskonalenia ratowników OSP. Rok 2015 przyniósł wzrost ilości prowadzonych interwencji o 294 – w sumie 1958 zdarzeń obsłużonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Przedstawiono również kilka najpoważniejszych zdarzeń, jak wypadek cysterny drogowej z kwasem octowym, interwencje związane z huraganowymi wiatrami.

Małopolski Komendant Wojewódzki mł. bryg. Stanisław Nowak omówił stan przygotowań Państwowej Straży Pożarnej do zabezpieczenia organizacji Światowych Dni Młodzieży, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Krakowie, a nasz powiat również będzie zaangażowany w ich organizację.

Bryg. Piotr Filipek podsumowując naradę podsumował spotkanie odnosząc się do czekających nas w tym roku wyzwań. Podziękował również samorządowcom za wsparcie, które znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.