Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w KP PSP w Oświęcimiu.

Modyfikacja planu na rok 2017