List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

List Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy