Konkursy kalendarzowe 2019

Indywidualny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-6 „Kartka od strażaków”

Regulamin indywidualnego konkursu plastycznego – „Kartka od strażaków” dla uczniów klas 1-6

Karta zgłoszeniowa – indywidualnego konkursu plastycznego – „Kartka od strażaków” dla uczniów klas 1-6

Indywidualny konkurs internetowy dla uczniów klas 1-5 

Regulamin indywidualnego konkursu internetowego dla uczniów klas 1-5

Karta zgłoszeniowa indywidualnego konkursu internetowego dla uczniów klas 1-5

Klasowy konkurs na scenariusz gry terenowej dla uczniów klas 4-8 i gimnazjum

Regulamin klasowego konkursu na scenariusz gry terenowej dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Karta zgłoszeniowa – klasowego konkursu na scenariusz gry terenowej dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Klasowy konkurs na spot filmowy „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji” dla uczniów klas 4-8 i gimnazjum

Regulamin klasowego konkursu na spot filmowy – „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji” dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Karta zgłoszeniowa – klasowego konkursu na spot filmowy – „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji” dla uczniów klas 4-8 i gimnazjów

Szczegółowe informacje na stronie: Konkursy kalendarzowe 2019 KG PSP