Komunikat – zmiana terminu pracy urzędu

W związku z zarządzeniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP informujemy, iż 27 grudnia jest dniem wolnym od służby w tutejszej komendzie.

Komenda Powiatowa PSP przyjmuje strony w dniu 14 grudnia br., tj. sobota.