Komisja d/s turystyki wybrała ofertę wycieczki.

Bliższych informacji tj. szczegóły i wątpliwości udzieli kol. Irena.
Wpłaty można dokonywać od m-ca lutego w ratach do 20 maja- na miesiąc przed planowanym wyjazdem.
Propozycja wpłaty na konto lub w KW PSP na Zarzeczu(ze względu na remont KM PSP na Westerplatte)w terminie do ustalenia bo jeżeli wpłaty w większości zostaną dokonane na konto nie będzie konieczności przyjazdu do Krakowa.

OFERTA