Komenda

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Sprawdź dojazd na mapie!

tel. alarmowe: 998 lub 112
tel. centr.: (33) 844 89 00
tel. fax: (33) 844 89 19
e-mail: kppsposwiecim@straz.krakow.pl
skrzynka epuap: /kppsposwiecim/skrytka

Komendant Powiatowy

mł. bryg. mgr inż. Marcin Głogowski
tel.: (33) 844 89 00

Z-ca Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Ryszard Dudek

tel.: (33) 844 89 00

Oficer Prasowy
mł. bryg. Zbigniew Jekiełek – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
tel.: (33) 844 89 71
tel. kom.: +48 605 328 017
e-mail: oficer.prasowy@psposwiecim.pl

W zastępstwie Oficera Prasowego
st. kpt. Rafał Mazgaj – Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych
tel.: (33) 844 89 21

tel. kom. +48 604 253 312

Zobacz:

Jesteśmy jedną z 19 Komend w województwie małopolskim. Na naszym terenie oprócz JRG Oświęcim, działa również 36 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 13 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a ponadto Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP Kęty.

Powiat oświęcimski, obejmujący obszar 406 km2, położony jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego w dolinie Wisły i Soły, zamieszkuje go ok. 155 tys. osób. To jeden z najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych powiatów Małopolski, ze względu na rozwinięty przemysł chemiczny, metalowy, lekki i wydobywczy.

W skład powiatu wchodzi 9 gmin, w tym:

  • 1 miejska – miasto Oświęcim,
  • 4 gminy z miastami: Brzeszcze, Kęty, Chełmek, Zator,
  • 4 gminy wiejskie: Oświęcim, Osiek, Przeciszów i Polanka Wielka.

Powiat oświęcimski graniczy z 6 powiatami:

  • od południa z powiatem bielskim ziemskim,
  • od wschodu z powiatem wadowickim,
  • od północy z powiatem chrzanowskim, bieruńsko – lędzińskim i jaworznickim,
  • od zachodu z powiatem pszczyńskim.

Ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane są głównie na terenie miast i sąsiadują z dzielnicami mieszkalnymi. Wyróżnić należy szczególnie spółkę Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. S.K.A w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1 – zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).