JRG

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
tel.: (33) 844 89 70

Dowódca JRG
bryg. inż. Ryszard Szklarski
tel.: (33) 844 89 71
r.szklarski@psposwiecim.pl

Z-ca Dowódcy JRG, Oficer Prasowy KP PSP Oświęcim
mł. bryg. inż. Zbigniew Jekiełek
tel.: (33) 844 89 72
oficer.prasowy@psposwiecim.pl

Dowódca zmiany
tel.: (33) 844 89 73