Interwencje w 2013 roku.

W 2013 r. na terenie powiatu oświęcimskiego miało miejsce ogółem 1634 interwencji, w tym 462  dotyczyło pożarów, 1061 miejscowych zagrożeń i 111 alarmów fałszywych. Pożary stanowiły 28,3 %, miejscowe zagrożenia 64,9 %, a alarmy fałszywe 6,8 % ogółu zdarzeń.

W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost interwencji o 8,4 %. Według rodzaju zdarzenia  odnotowano spadek pożarów o 35 %, natomiast nastąpił wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 48 %, a także w ilości alarmów fałszywych aż o 39%.

Strażacy statystycznie wyjeżdżali do zdarzenia co 5 godzin i 22 minuty, do pożaru co 18 godzin i 58 minut, do miejscowego zagrożenia co 8 godzin i 15 minut, a do alarmu fałszywego co 3 dni i 7 godzin.

Szczegółowe zestawienie interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, wybrane akcje, ćwiczenia, działalność szkoleniowa oraz inne ciekawe informacje znajdują się w zakładce DANE/STATYSTYKI.