Informacje ze zdarzeń – Orkan KSAWERY

W ciągu dwóch dniu od 5 do 7 grudnia na terenie powiatu oświęcimskiego zanotowano 52 zdarzenia, w tym 46 zdarzeń spowodowanych orkanem Ksawery. Uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych w szczególności na terenie Przeciszowa, Piotrowic, Zasola, Jawiszowic, Brzeszcz. Powalonych zostało wiele drzew, które tarasowały drogi powiatu. W jednym przypadku złamane drzewo uszkodziło dwa przejeżdżające samochody. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. W działaniach uczestniczyło 18 jednostek OSP oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Oświęcimiu.