Informacja o zamówieniach publicznych.

W roku 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Oświęcimiu nie przewiduje prowadzenia postępowań, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).