Informacja o składnikach zużytego majątku KP PSP w Oświęcimiu.

Informacja o składnikach zużytego majątku KP PSP w Oświęcimiu.

Wykaz zużytych składników majątku KP PSP w Oświęcimiu.