DZIEŃ STRAŻAKA 2017.

W dniu 29 maja br. w tut. komendzie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na uroczystość wśród zaproszonych gości byli m.in. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Paweł Sejmej, oraz Starosta Oświęcimski – Pan Zbigniew Starzec, oraz Wicestarosta – Jarosław Jurzak. Przybyli również licznie zaproszeni gości w osobach samorządowców powiatu oświęcimskiego, współpracujących firm i podmiotów oraz liczne grono emerytów pożarnictwa.

Po meldunku oraz podniesieniu flagi państwowej zacnych gości powitał gospodarz –bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – Marcina Jończego oraz Michała Gołdę. Medale zostały wręczone w trakcie Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Bochni.  
  2. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył „Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” st. kpt. Zbigniew Jekiełek, a  „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali – asp sztab. Sławomir Smolec, asp. sztab. Konrad Sowa.
  3. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżniło Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Zbigniewa Starca – Starostę Oświęcimskiego, Radę Powiatu – medal odebrała Pani Iwona Gibas oraz Jarosław Kot i Mateusz Grubka.
  4. Minister Spraw Wewnętrznych nadał stopień: brygadiera – mł. bryg. Henryk Jurecki, mł. bryg. Edward Płonka, młodszego brygadiera – st. kpt. Ryszard Dudek,  starszego kapitana kpt. Rafałowi Mazgaj, kapitana – mł. kpt. Sławomir Kurek, a stopnie młodszego kapitana otrzymali – mł. asp. Michał Majkut oraz mł. asp. Mariusz Dzidek.
  5. Komendant Główny nadał stopień: starszego aspiranta – aspirantom Przemysław Jelonek, Grzegorz Korczyk, Wiesław Ludwinek, Krzysztof Młynarczyk, Wojciech Płonka; aspiranta – młodszym aspirantom Władysław Gołąb oraz Marcin Płachta.
  6. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie: starszego ogniomistrza – ogn. Michał Wójcicki; ogniomistrza – młodszym ogniomistrzom Tomasz Kiszczak, Michał Panek, Tomasz Płonka, Lesław Przybytek, Tomasz Tyran; młodszego ogniomistrza – starszym sekcyjnym: Sebastian Drebszok, Andrzej Frączek, Łukasz Hrapkowicz i  Paweł Sąda.

Wręczono również „Odznakę – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznakę za wieloletnie bezinteresowne oddawanie krwi otrzymali: Aleksy Drabczyk, Paweł Janus, Szymon Saduś oraz Grzegorz Stachura. Wszyscy są zrzeszeni w klubie Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK” działającym przy tutejszej komendzie.

Jak zawsze w stronę strażaków popłynęły słowa podziękowania za ich trud i poświęcenie.